Generelt

Deltagelse til Egedal eSport’s turnering forudsætter overholdelse af de til enhver tid gældende regler for Egedal eSport, samt dansk lovgivning.

Regelsættet for Egedal eSport turnering kan ændres uden varsel, og vil hurtigst muligt blive opdateret.

Deltagere skal altid følge anvisninger fra Egedal eSports crew, offentlige myndigheder som politi og brandvæsen, også selvom disse ikke er dækket af dette regelsæt.

Hvis gældende regler ikke bliver overholdt, forbeholder Egedal eSport sig retten til, uden varsel, at bortvise personer fra turneringen og eventets område, uden mulighed for refundering af evt. billet.

Deltagelse til Egedal eSports turnering sker udelukkende på deltagerens eget ansvar.

Egedal eSport påtager sig intet ansvar for hærværk, tyveri, fejlstrøm eller anden skade på udstyr.

Hel eller delvis refundering af billet er ikke muligt. Heller ikke i tilfælde af sygdom, strømafbrydelse, udfald på netværk eller andre uforudsete hændelser.

Hver billet til Egedal eSport turnering er unik, og giver adgang for 1 person til turneringen.

Snyd med billetter eller andre forsøg på, uberettiget, at komme ind til turneringen vil blive politianmeldt.

Deltagerpladser

Til hver deltagerplads stilles der ét strømstik og ét netværksstik til rådighed. (inden for en radius af 10 meter)

Deltageren skal selv medbringe stikdåse og netværkskabel for tilslutning af eget udstyr.

Det er kun tilladt at tilslutte én computer.

Det er ikke tilladt at tilslutte eget netværksudstyr i form af routere, access points, switche, eller andet udstyr bortset fra en computer til vores netværk.

Det er ikke tilladt at benytte højtalere.

Det er ikke tilladt at medbringe køleskabe, toastere, kaffemaskiner, elkedler, effektlamper eller andre elektriske apparater med et højt strømforbrug.

Det er ikke tilladt af medbringe sofaer, lænestole eller andre større møbler, men det er dog tilladt, at medbringe en kontorstol.

Alle deltagernes ejendele skal placeres på deltagerens bordplads eller derunder.

Der må under ingen omstændigheder stå ejendele i gangarealerne, foran døre eller porte da disse er flugtveje.

Gældende lovgivning vedr. kopiering af software og ophavsretbeskyttet materiale skal overholdes til turneringen, og der henstilles til, at deltagerne er opmærksomme på, hvad der er adgang til på deres computer.

Det er ikke tilladt, at tvinge sig adgang til andres udstyr eller på anden måde benytte andres udstyr uden tilladelse fra rette vedkommende.

Når en deltager forlader turneringen, er det deltagerens ansvar at tage alle sine medbragte ejendele med sig, samt smide alt sit affald i affaldsspandene.

Alkohol og stoffer

Det er ikke tilladt at indtage nogen former for alkohol, euforiserende stoffer eller møde op i påvirket tilstand til eventet.

Forbuddet gælder på hele området for eventet, både i hallerne, parkeringspladserne samt alle underdørsarealer inden for hallens område.

Overtrædelse af disse regler vil medføre øjeblikkelig bortvisning, uden undtagelse. Og uden refusion af evt. billet.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge indendørs.

Rygning må kun ske udendørs i de markerede rygeområder.

Der gælder samme regler for brugere af e-cigaretter og snus, som for almindelige rygere.

Andet

Det er ikke tilladt af ophænge plakater, skilte, uddele reklamemateriale eller på anden måde gøre reklame uden skriftlig tilladelse fra ledelsen.

Det er ikke tilladt at sælge varer eller ydelser til Egedal eSports turnering uden skriftlig tilladelse fra ledelsen.

Det er tilladt at medbringe mad og drikkevarer i begrænsede mængder til eget forbrug.

Egedal eSport forbeholder sig retten til at videoovervåge turneringen, tage billeder og optage video til turneringen, samt at distribuere dette til internettet og bruge det til markedsføring af, Egedal eSport uden tilladelse fra personer, der måtte optræde på optagelserne/billederne.

Egedal eSport forbeholder sig retten til at logge alt datatrafik, jfr. gældende lovgivning, på hele Egedal eSport netværk samt internetforbindelse.

Det er ikke tilladt at medbringe knive, knojern eller andre våben, af nogen art til turneringen.